Upratovacie práce

Pravidelné upratovacie práce tvoria nosnú činnosť našej spoločnosti. Bohaté skúsenosti, kvalitné technické vybavenie, vysoká odbornosť, pravidelná kontrolná činnosť, pružná organizácia sú záruky kvality poskytovaných služieb. Individuálny prístup k zákazníkovi , komplexné poskytovanie služieb priamo súvisiacich s upratovacími prácami dávajú zákazníkovi záruku kvalitne vykonanej práce. Počas celého procesu vykonávania pravidelného upratovania sme schopní poskytnúť zákazníkovi rôzne dezinfekčné a hygienické programy.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré používame ich kvalitu zaručujú certifikačné atesty a široký výber nám umožňuje použitie najvhodnejšieho druhu čistiaceho prostriedku na požadovaný typ výkonu práce čo zároveň umožňuje ich rýchlu účinnosť a nezanedbateľnú príjemnú vôňu spojenú s výkonom prác. Upratovacie práce vykonávame v čase stanovenom podľa potrieb a požiadavok zákazníka v ktorú koľvek dennú, poobednú alebo nočnú hodinu nevinímajúc dni pracovného pokoja a sviatky. Všetci zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach a okolnostiach týkajúcich sa zákazníka. Pracovníci sú pravidelne preškoľovaní o dodržiavaní predpisov, bezpečnosti práce, požiarnej ochrane a hygiene.

Doplnkové služby

 • Komplexný hygienický a dezinfekčný program
 • Vysokotlakové čistenie
 • Tepovanie kobercov a čalúnení
 • Komplexné zabezpečenie hygienickými prostriedkami
 • Údržba zelene
 • Údržba parkovísk
 • Odpratávanie snehu
 • Nanášanie podlahových voskov
 • Kosenie trávnikov
 • Predaj čistiacich prostriedkov
 • Predaj občerstvenia a pochutín